Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Politikası

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ Fabrikası, tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı davranmakta, atıkların değerlendirilmesi hususunda çalışmalar yapmakta, teknolojik ekipmanları ve bilimsel metotları kullanarak atıkları azaltmaktadır.

En güvenli üretim uygulamalarımız ışığında faaliyet gösterdiğimiz her alanda çevresel güvenliğe önem vermeyi, çevresel etki değerlendirmeleri ve sürekli iyileştirmeler ile çevre sistemimizin etkinliğini ölçmeyi,

Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımızın çevre duyarlılığını geliştirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak üzere ve işimizi büyütürken çevreye verilebilecek zararlı etkileri azaltabilmek amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışmayı,

Aktif eğitim programlarımız ile çalışanlarımıza çevre bilinci eğitimlerini vermeyi, çevre kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri almayı ve kazaların tekrar oluşumunu engellemek amacıyla araştırma ve denetimleri yapmayı,

Çevre yönetimi prensiplerini uygulayarak, çevresel risk değerlendirme çalışmaları ile tüm süreçlerimizde çevresel performansı ölçerek çevrenin sürekli ve sürdürülebilir gelişimi için destek vermeyi,

Yasal gereklilikler, uluslararası çevre mevzuatları ve standartlara bağlı tüm gereklilikleri yerine getirmeyi, hammaddeden ürüne ve bertaraf aşamasına kadar her basamakta çevresel etkilerimizi değerlendirmeyi,

Sosyal Sorumluluklarımız kapsamında çevresel faaliyetlerimizi sürdürerek çevresel ayakizimizi azaltmayı, gündemde olan çevresel konulara, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranmayı taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yağ Fabrikası, Bitkisel Hamyağ ve Küspe Üretiminde, ileri teknolojiyi kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerine güvenilir, sorunsuz hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Etkin bir şekilde Kalite Yönetim Sistemini tüm birimlerimizde uygulamak için, “Yaptığını Yaz, Yazdığını Yap” anlayışıyla hazırlanan dokümanlar ve kurgulanan sistemin sürekli iyileştirmeler ile gelişimini sağlamayı,

Takım ruhunu benimsemiş ve özveriyle çalışan kalitemizin temeli personelimiz ile Kalitemizin sürekliliğinin teminatı olan titiz çalışmalarımız ve sunduğumuz hizmetin sürekliliğini sağlamak için çalışanlarımıza eğitimler vermeyi,

Alanlarında uzman personellerimiz ile tüm birimlerimizde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak Müşteri Memnuniyetini artırma çerçevesinde uygulamalarımızı sürdürülebilir kılmayı,

Kalite Risk Analizleri, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler ile gerekli aksiyonlar alınarak sistem iyileştirmelerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak gözden geçirmeler ve süreç veri analizleri ile kalite risklerini azaltmayı,

Yasal Yükümlülükler ve Standartların gerekliliklerini yerine getirecek uygulamalar ile tüm ürünlerimizde yasal ve standart uyumluluğu sağladığımız ürünlerimizi geliştirmeyi ve gerekli kalite koşullarını sağlamayı,

Sistemimizde İzlenebilirliği etkin şekilde sağlayarak uygun olmayan ürün ile karşılaşmamak için tesis ekipmanlarını, istenen ürün kalite koşullarını sağlayacak şekilde tasarlayıp işleyişini ve takibini sağlamayı taahhüt ederiz.

Altinekin Yağ