Hakkımızda

Altınekin Yağ Fabrikası, 2012 yılında üretime başlayan, yüksek teknoloji ürünü makine – ekipman parkı ve tam otomatik PLC otomasyona sahip akıllı bir tesistir. Yüksek ürün kalitesi ile yılda 150 bin ton ayçiçeği, 100 bin ton soya ve kanola işleme ve yıllık yaklaşık 66 bin ton ham ayçiçeği yağı ve yaklaşık 80 bin ton ayçiçeği küspesi üretim kapasitesine sahiptir.

Ham Yağ Fabrikamızın Bölgemize ve Ülkemize Katkısı Nedir?
 • Yağ Fabrikası yapılmadan önce Konya Bölgesinde 40 bin ton seviyesinde olan Ayçiçek üretimi, fabrikanın yapılacağının duyurulduğu 2011 yılında 100 bin tona çıkmış, fabrikanın üretime geçtiği 2012 yılında 210 bin ton Ayçiçek Tohumu üretimi gerçekleşmiştir. 2012 yılında Türkiye’nin en fazla yağlık Ayçiçek üretimi yapan ili Konya olmuştur. 2013 ve 2014 yıllarındaki 260 bin ton seviyesi ile Konya bu yıllarda da en fazla Yağlık Ayçiçek üretimi yapan ili konumunda liderliği devam ettirmiş ve son yıllarda yaptığı hamleyle, 2010 yılına göre 7 katı bulan 280.000 tonluk üretimle, Tekirdağ’ın hemen ardından, Türkiye’de en çok ayçiçeği üretilen ikinci il konumunda yer almıştır.
 • Bölgede çiftçilerin yüksek miktarda ekimini yaptığı pancar, buğday üretimlerine Ayçiçek ürünü de eklenmiş olup çiftçiye münavebe sistemi ile toprağını yenileme fırsatı doğmuştur.
 • Bu yatırımla; güvenli satış kanalı endişesi yaşayan çiftçilerin bu problemi çözülmüştür. Yağlık tohumlar, alternatif bir ürün olarak çiftçinin münavebeli olarak ekeceği bir ürün haline gelmiş ve ekonomik anlamda kalkınma getirmiştir. Konya ve diğer bölge illerindeki çiftçiler daha güvenle üretip satabileceği bir yatırıma kavuşmuştur.
 • Yatırım ile yağlık tohum üretimi artmış Ayçiçek ve Kanola Tohumu çiftçilerin münavebe sistemine dahil olmuştur. Yağlık Tohumlardan çiftçinin gelirinin artması ile de ziraate olan ilgi artmıştır.
 • Tesisin kurulmasının duyurulduğu 2011 yılından başlayarak artan Ayçiçek Üretimi ile birlikte çiftçi, tohumcu, hasatçı, işçi vb. zincirleme olarak herkes kazanmıştır.
 • Ayçiçek alım sezonunda, alım işlemi yapılan 10-15 bin müstahsil için 15-20 bin çiftçi ailesine direkt gelir sağlanmıştır.
 • Tesisin yapıldığı bölge olan Altınekin bölgesinde bulunan gençlere iş imkanı doğmuş ve fabrika ile yaklaşık 100 aileye ekmek kapısı açılmıştır.
 • Fabrikanın oluşturduğu 780-800 milyon liralık ekonomik faaliyet, bölge ekonomisine yeni bir canlılık getirmiştir.
 • Fabrikanın 50-60 bin ton ham yağ üretimiyle Türkiye’nin yaklaşık 1 milyon ton olan yağ ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılanarak cari açıkta önemli bir yeri olan bitkisel yağ ithalatının azaltılmasına katkı sağlamaktadır.
 • Hayvancılık açısından da büyük önem arz eden bu yatırımla, yağ elde etme işleminden sonra kalan yüksek proteine sahip küspenin tamamı, bölgede bulunan yem sanayisinin kaliteli hammadde ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır.
 • Ayçiçek ekiminin yapıldığı bölgelerde hammadde alımı gerçekleştirerek, çiftçiyi yormadan, çiftçinin ayağına giderek hammadde alımları yapılmış ve yapılmaktadır.
 • Yağ/Nem analizlerinde dünyada referans kabul edilen cihazlar alım noktalarına yerleştirilmiş, cihazlardan alınan oranlara bağlı verilen fiyat ile çekirdeğinin yağı yüksek olan çiftçiye prim verilmiş ve çiftçi kazanmıştır.
 • Tüm hammadde alım sistemi otomatize edilmiş olup, numune alımından analiz sonucu çıkana kadar olan sistem kullanıcı hatalarından bağımsız hale getirilmiş ve çiftçiyi bekletmeden hızlı sonuç verilmiştir.
 • Konya bölgesinde üretilen çekirdeği alan tüccarların, firmamızın belirlediği fiyatın üstünde fiyat vermeleri dolaylı olarak sağlanarak çiftçinin kazanması sağlanmıştır.
 • Yağ Fabrikamızın ürün sevkiyatları nedeniyle oluşan araç sirkülasyonundan kaynaklı dolaylı istihdama da katkı sağlanmıştır.
 • Ham Yağ ihtiyacının büyük bir kısmını il dışından karşılayan Konya ve bölgede kurulu olan Rafine Yağ Fabrikalarının ihtiyaçları da Altınekin Ham Yağ Üretim tesisi tarafından sağlanmaktadır.
 • Yağ fabrikasının ürettiği yüksek kalite yağ, ülkemizdeki rafine yağ tesislerinde karşılık bulmuştur. Düşük tortu, düşük asitlik ve düşük renk değerlerini sağlamamızdan dolayı rafinasyon tesislerinin nötralizasyon ve ağartma ünitelerinde kullandığı maddeler için sarfları azalmış, rafinasyon tesislerine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkısı olmuştur.
 • Ekstraksiyon ünitesinde kullanılan hekzan, kapalı sistemde geri dönüşüm ile ünitede tekrar kullanıldığından dolayı tesis çevreye negatif etki oranı en az olan tesislerdendir.

TOPLAM KALİTE YAKLAŞIMIMIZ

Ham Yağ Fabrikası, kurulduğu günden bugüne kadar ürün kalitesine önem vermiş ve kalitesini tescillemiştir. Fabrikamız, TS EN ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesine, TS 12302 Ham Ayçiçek Yağı Ürün Uygunluk Belgesi ve TS 316 Ayçiçek Tohumu Küspesi Ürün Uygunluk Belgesi’ne sahiptir.

Ayrıca Ham Yağ Fabrikası, Ar-Ge faaliyetleri ile de ön plana çıkmaktadır. "Ayçiçek Yağı Rafinasyonunda Ortaya Çıkan Deodorizasyon Artıklarından Tokoferol ve Sterol Eldesi" başlıklı proje 1511 kapsamında TÜBİTAK tarafından büyük bir destek oranı ile kabul edilmiştir. Bu proje ile Konya Şeker ülke menfaatlerine uygun değerli ürünlerin elde edilmesinde öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Altinekin Yağ